Misyon

Çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi; düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insani ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.

2- Okul dışı halk dansları eğitim programları oluşturmak, Türk Halk kültürünün bilinen tüm alanlarında teorik, pratik, akademik ve sanatsal çalışmalar yaparak

Türk kültür değerlerinin korunmasını sağlamak, bunları tüm Dünya ülkelerine tanıtmak, sergilemek; ülkemizin örf, adet, gelenek ve görenekleri ile Türk halk danslarını ve Türk Müziğini bilimsel ve sanatsal ortamlarda araştırmak, incelemek, değerlendirmek, yasatmak, sergilemek ve tanıtımını sağlamaktır.