Misyon


Çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet temel ilke ve değerlerine
bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi; düşünen, sorgulayan, kendi iç
yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve
inançlara saygılı, insani ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı
gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.2- Okul dışı halk dansları eğitim programları oluşturmak, Türk Halk
kültürünün bilinen tüm alanlarında teorik, pratik, akademik ve sanatsal
çalışmalar yaparakTürk kültür değerlerinin korunmasını sağlamak, bunları tüm Dünya
ülkelerine tanıtmak, sergilemek; ülkemizin örf, adet, gelenek ve
görenekleri ile Türk halk danslarını ve Türk Müziğini bilimsel ve
sanatsal ortamlarda araştırmak, incelemek, değerlendirmek, yasatmak,
sergilemek ve tanıtımını sağlamaktır.