Nature

Temel İlkeler (2020-09-15 09:01:52)

Temel İlkeler


Türk Folkloru, Kültürü ve Sanatı adına yaptığımız çalışmalarda dürüst hizmet anlayışı içerisinde bulunmak.


Kültürümüz için yapılan her türlü çalışmada, Halk Danslarımızın ve Halk Müziğimizin daha ileriye gitmesi için yapılan bütün girişimlerde, seviyeli çalışmaların içerisinde yer almak.


Türk Kültür değerlerini ve özellikle Halk Danslarımızı siyasi birtakım ideolojilere alet etmemek ve edilmesine engel olmak.

Atalarımızın mirası olan kültür değerlerimizin amacından farklı kullanılmalarını engellemek

Folklorumuzun ve Halk Danslarımızın maddi ve kişisel çıkarları ön planda tutan kişiler tarafından yanlış ve amacından uzak kullanılmalarını engellemek; halk kültürünü rant kapısı yapmak isteyen kişi,kurum ve kuruluşların karşısında olmak.