Nature

Vizyon (2020-09-15 08:58:32)

            Vizyon
            
Akademik ve Sanatsal olarak Türk Halk Kültürü’ nu, Türk Halk
Dansları’ nı ve Türk Halk Müziği’ni Türk Geleneksel El Sanatları’
nı, araştırma ve uygulama çalışmalarını en üst düzeye çıkarmak,
başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine yaygınlaştırmak;
gelecek kuşaklara taşımak, kültürel değerlerimizi ulusal ve
uluslararası platformunda daha da güçlendirmektir.


Temel Değerler
Milli değerlere,ATATÜRK ilke Inkilaplarina bağlılık
Dürüstlük
Güvenirlilik
Saygınlık
Şeffaflık
Gönüllülük
Yüksek sorumluluk duygusu
Üstun hizmet ve kalite politikası anlayışı
Hukuka uygunluk