Nature

Misyon (2020-09-15 08:56:53)

            Misyon
            
Çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet temel ilke ve değerlerine
bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi; düşünen, sorgulayan, kendi iç
yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve
inançlara saygılı, insani ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı
gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.

2- Okul dışı halk dansları eğitim programları oluşturmak, Türk Halk
kültürünün bilinen tüm alanlarında teorik, pratik, akademik ve sanatsal
çalışmalar yaparak

Türk kültür değerlerinin korunmasını sağlamak, bunları tüm Dünya
ülkelerine tanıtmak, sergilemek; ülkemizin örf, adet, gelenek ve
görenekleri ile Türk halk danslarını ve Türk Müziğini bilimsel ve
sanatsal ortamlarda araştırmak, incelemek, değerlendirmek, yasatmak,
sergilemek ve tanıtımını sağlamaktır.